ŠIRIMO OSEBNOSTNA OBZORJA 

Veseli smo, da so naši dijaki izredno aktivni na področju prostovoljstva in sociale; udeležujejo se tekmovanj iz različnih področjih (tekmovanje iz stroke, mednarodni kviz iz nemškega jezika, nemška in angleška bralna značka, Cankarjevo tekmovanje; tekmujejo v znanju iz matematike, v športnih disciplinah, delujejo v pevskem zboru, na literarnem in recitacijsko-umetniškem področju) in pri tem dosegajo odlične rezultate.

ZNANJE IZ STROKE POGLABLJAMO S STROKOVNIMI EKSKURZIJAMI 

Organiziramo strokovne oglede domačih (UKC Ljubljana, Dornava) in tujih strokovnih zavodov (Avstrija, Nemčija, Slovaška, Madžarska).

ODPIRAMO VRATA V SVET ZNANJA IN PRAKTIČNIH VEŠČIN 

V poletnih počitnicah imajo dijaki tretjih letnikov priložnost pridobivati dragocene veščine in hkrati utrjevati nemški jezik v domu starejših, in sicer v nemški bavarski prestolnici Münchnu. Dijaki imajo v sklopu Vseživljenjskega učenja, pod okriljem Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, priložnost opravljati 3-tedensko praktično usposabljanje, kjer poleg strokovnih izkušenj in utrjevanja angleščine in nemščine izvejo veliko o kulturi, zgodovini in naravnih znamenitostih tuje države. Dijaki imajo tudi možnost ogleda izbrane evropske prestolnice in si tako širijo svetovljanska obzorja.

“UPANJE VSAKEGA NARODA TEMELJI NA USTREZNEM IZOBRAŽEVANJU MLADINE IN ZA TO SMO ODGOVORNI PRAV VSI.” 

ZLATKA LEBAR, ravnateljica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota