Poklicna matura 2020-01-31T07:31:18+00:00

Poklicna matura

Zimski izpitni rok poklicne mature 2019

5. december 2019  zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

30. januar 2020  zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

Ustni izpiti ter storitev in zagovor v zimskem roku 2019

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Več o poklicni maturi na strani RIC-a.