Poklicna matura 2021-01-18T12:35:27+00:00

Poklicna matura

Čakamo na  spremembo Uredbe vlade Republike Slovenije o odprtju šol za izvedbo poklicne mature. Takoj, ko bo vlada odločila o tej spremembi, vas bomo o tem obvestili. 


S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Več o poklicni maturi na strani RIC-a.

Accessibility