Poklicna matura 2020-07-01T14:41:55+00:00

Poklicna matura

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2020

Podelitev zaključnih spričeval

Podelitev zaključnih spričeval


S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Več o poklicni maturi na strani RIC-a.