Poklicna matura 2021-09-12T16:47:14+00:00

Poklicna matura

 

Podelitev spričeval poklicne mature v jesenskem roku in seznanitev z rezultati

v četrtek, 9. 9. 2021, ob 14.00 uri na šoli.


S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Več o poklicni maturi na strani RIC-a.

Accessibility