Poklicna matura 2021-03-01T18:31:58+00:00

Poklicna matura

Podelitev spričeval poklicne mature v zimskem roku in seznanitev z rezultati

v sredo, 3. 3. 2021, ob 14.00


S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Več o poklicni maturi na strani RIC-a.

Accessibility