Poklicna matura 2022-04-19T08:50:38+00:00

Poklicna matura

 

Rok za oddajo prijav k poklicni maturi za spomladanski izpitni rok poklicne mature 2022 je torek, 29. marec 2022.


S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Več o poklicni maturi na strani RIC-a.

Accessibility