Poklicna matura 2022-10-27T07:02:16+00:00

Poklicna matura

 

Predprijave za poklicno maturo v šolskem letu 2022/2023

Predprijava k POM 2023 ZN

Predprijava k POM 2023 KT

aaa


S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Več o poklicni maturi na strani RIC-a.

Accessibility