Zdravstvena nega

Splošno izobraževalni predmeti

Predmet Število ur 
Slovenščina 487
Matematika 383
Tuji jeziki 417
Umetnost 68
Zgodovina 102
Geografja izbirno 68
Sociologija izbirno 68
Psihologija 68
Fizika 70
Kemija 70
Biologija 70
Športna vzgoja 340

Strokovni modul

Modul Število ur
Zdravstvena nega 680
Anatomija in ziologija 170
Varovanje zdravja 136
Kakovost v zdravstveni negi 136
Zdravstvena nega otroka in mladostnika 136
Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti izbirno 238
Paliativna zdravstvena nega izbirno 238
Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti izbirno 238
Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti izbirno 238
Zdravstvena nega v reševalni dejavnosti izbirno 238
Odprti kurikulum 596
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Praktično usposabljanje z delom 304
Praktični pouk 714
Interesne dejavnosti 352

POTEK POUKA 

 • v splošnih učilnicah
 • v specializiranih učilnicah
  (zdravstvena nega, tuji jezik, biologija, kemija,
 • gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike)
  v bolnišnici in domovih starejših

ZAKLJUČEK ŠOLANJA:

 • Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja s POKLICNO MATURO.

ČAS POUKA 

 • Pouk poteka med 7. in 15. uro.

ZAPOSLITEV OZ. NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE 

Po opravljeni poklicni maturi se dijaki zaposlijo v:

 • bolnišnicah
 • zdravstvenih domovih
 • zdraviliščih
 • domovih starejših občanov
 • in socialnih zavodih

oziroma nadaljujejo izobraževanje na:

 • Zdravstveni fakulteti Ljubljana
 • Fakulteti za zdravstvene vede Maribor
 • visokih strokovnih šolah v zdravstveni smeri
 • na ostalih visokošolskih strokovnih programih

PRAVILNA IZBIRA?
Srednja medicinska sestra, srednji zdravstvenik, je zahteven poklic, zato vabimo, da se v ta program vključijo dijaki, ki:
imajo visoko stopnjo etične in moralne zavesti

 • imajo smisel za odgovornost, točnost, natančnost, uspešnost, red in disciplino
 • jih odlikujejo osebnostne lastnosti kot so: – poštenost
  – potrpežljivost
  – zanesljivost
  – korekten odnos do sočloveka – osebnostne vrline
  – optimizem

PROGRAM SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA, KI TRAJA ŠTIRI LETA, OMOGOČA PRIDOBITEV SREDNJE STROKOVNE IZOBRAZBE.

Dostopnost