Kozmetični tehnik

Splošno izobraževalni predmeti

Predmet Število ur 
Slovenščina 476
Tuji jeziki 408
Matematika 374
Umetnost 68
Zgodovina 102
Geografja  68
Psihologija 68
Fizika 68
Kemija 68
Biologija 68
Športna vzgoja 340

Strokovni modul

Modul Število ur
Somatologija 170
Koža in kožne bolezni 102
Varovanje zdravja 170
Splošna kozmetologija 170
Kozmetični izdelki 136
Kozmetična nega obraza 290
Kozmetična nega telesa 238
Podjetništvo 136
Ličenje izbirno 102
Manikira izbirno 102
Pedikura izbirno 102
Masaža izbirno 102
Odprti kurikulum 578
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Praktično usposabljanje z delom 304
Praktični pouk 681
Interesne dejavnosti 352

POTEK POUKA 

 • v splošnih učilnicah
 • v specializiranih učilnicah
  (kozmetična nega, tuji jezik, biologija, informatika,
  kemija)
 • v kozmetičnih salonih

ZAKLJUČEK ŠOLANJA:

• Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja s POKLICNO MATURO.

ČAS POUKA 

• Pouk poteka med 7. in 15. uro.

ZAPOSLITEV OZ. NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po opravljeni poklicni maturi se dijaki zaposlijo v:

 • kozmetičnih salonih
 • Wellness centrih
 • možnost samozaposlitve

oziroma nadaljujejo izobraževanje na:

 • visoki šoli za storitve študijski program: KOZMETIKA
 • triletni dodiplomski program (1. bolonjska stopnja)
 • na ostalih visokošolskih strokovnih programih

PRAVILNA IZBIRA?

Kozmetični tehnik je zahteven poklic, zato vabimo, da se v ta program vključijo dijaki, ki:

 • imajo visoko stopnjo etične in moralne zavesti
 • imajo smisel za odgovornost, točnost, natančnost,
  uspešnost, red in disciplino
 • jih odlikujejo osebnostne lastnosti kot so:
  – poštenost
  – delavnost
  – prijaznost
  – komunikativnost – potrpežljivost
  – zanesljivost
  – korekten odnos do sočloveka
  – osebnostne vrline in optimizem

PROGRAM SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA, KI TRAJA ŠTIRI LETA, OMOGOČA PRIDOBITEV SREDNJE STROKOVNE IZOBRAZBE.

Dostopnost