O šoli 2018-04-10T07:37:18+00:00

Sledi zlatih šolskih let

Šolo, njen razvoj in življenje v njej ustvarjamo ljudje. Tako smo na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota leta 2010 slavnostno obeležili zlatih 50 let… Ustanovljena je bila namreč 30. junija 1960 in je v skladu s svojim poslanstvom, med pomoči potrebne, poslala številne generacije mladih, ki so v svoje delo vključevali visoka humana načela.

Prim. dr. sci. Jože Zadravec, dr med. (1935-2002) je napisal več knjig, v katerih so zbrani podatki o razvoju pomurskega zdravstva, podatki o socialno-medicinski podobi pomurskih vasi in tudi podatki o razvoju naše šole. Knjiga Zdravstvo v Pomurju 1941-2000 vsebuje dragocene podatke o razvoju zdravstvenega kadra in zametkov ustanove, ki je le-te začela izobraževati. Zdravstvo v Murski Soboti je premikalo pomembne mejnike od leta 1893, ko je bil odprt prvi oddelek zasebne bolnišnice s štirimi sobami in 24-imi posteljami. Leta 1894 je postala Javna okrajna bolnišnica. Leta 1903 pa je začel delovati kirurški oddelek, tokrat prvič z uporabo kirurškega noža.

Tudi po drugi svetovni vojni je bilo pomursko zdravstvo kadrovsko šibko. Poleg zdravnikov je primanjkovalo tudi šolanih medicinskih sester, kar je bilo še bolj očitno po letu 1948, ko so oblasti prepovedale delo medicinsko izobraženim redovnicam. Vrzel je zdravstvo zapolnilo z zaposlovanjem vojaških bolničarjev in tečajnic z bolniškim tečajem. Vedno bolj očitna je postajala potreba po ustanovitvi šole, ki bi usposabljala in izobraževala srednji medicinski kader. V razvoju zdravstva v Pomurju ne moremo prezreti vloge srednje zdravstvene šole v Rakičanu. Prvo leto je delovala v prostorih ekonomske šole, naslednje leto pa v prostorih trgovske in poklicne šole v Murski Soboti. V šolskem letu 1960/61 je imela dva oddelka s 73 učenkami, čeprav se je prijavilo kar 100 kandidatov. Leta 1963 je dobila šola prostore za pet

oddelkov v Trstenjakovi ulici v Murski Soboti. V začetku sta bili redno zaposleni le dve medicinski sestri, pozneje se je zaposlilo več stalnih učiteljev. Strokovne predmete so poučevali zdravniki iz Splošne bolnišnice Murska Sobota in Zdravstvenega doma Murska Sobota.

Prve medicinske sestre in medicinski tehniki ambulant- nopoliklinične smeri so šolo končali leta 1964 in pomurske zdravstvene ustanove so dobile 47 strokovnih delavcev, izšolanih v domači regiji, in namenjenih domačemu zdravstvu. V teh letih so se došolali tudi bolničarji, zapos- leni v Splošni bolnišnici Murska Sobota in soboškem zdravstvenemdomu.

Leta 1966 je šola uvedla pediatrično učno smer in kmalu je dobilo Pomurje sestre pediatrične smeri, ki so se zaposlile v otroških zdravstvenih ustanovah. Mnogo energije, časa in prepričevanj je bilo potrebnih, da medicinska šola potrebuje nove prostore. Decembra 1972 so zahrumeli stroji in naslednje leto, 17. oktobra 1973, je bila svojemu namenu predana nova zgradba, v bolnišničnem kompleksu v Rakičanu, kjer izobražujemo mladi rod še danes.

Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota so vodile: Helena Ravnič, višja medicinska sestra, prva ravnateljica šole (1960 -1964), Katarina Vinčec, višja medicinska sestra (1964 -1987), Darinka Škrjanec (1987 -1994), Marija Zadravec, VMS; dipl. organizator dela (1994 – 2002), Zlatka Lebar, VMS; univ. dipl. ped. (od 2002 naprej).

Mnogi dijaki in dijakinje naše šole so pozneje končali višje in visoke zdravstvene šole in tudi medicinsko fakulteto, na kar smo izredno ponosni, saj mnogi izmed njih s svojim znanjem pomagajo prav ljudem v domači regiji.

Dostopnost