Zaključni izpit 2024-05-30T09:09:57+00:00

Zaključni izpit

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja.

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo, lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje po vertikali.

Dostopnost