Zaključni izpit 2021-05-31T19:10:51+00:00

Zaključni izpit

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja.

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje po vertikali.

Accessibility