Bolničar-negovalec

Splošno izobraževalni predmeti

Predmet Število ur
Slovenščina 213
Matematika 213
Tuji jeziki 164
Umetnost 33
Družboslovje 132
Naravoslovje 132
Športna vzgoja 164

Strokovni modul

Modul Število ur
Nega in oskrba 682
Varovanje zdravja in okolja 136
Etika in komunikacija 136
Gospodinjstvo izbirno 102
Prehrana in dietetika izbirno 102
Pedikura izbirno 102
Odprti kurikulum 590
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Column 0 Value Column 1 Value
Praktično usposabljanje z delom 912
Praktični pouk 624
Interesne dejavnosti 160

POTEK POUKA 

 • v splošnih učilnicah
 • v specializiranih učilnicah
  (zdravstvena nega, tuji jezik, biologija, kemija,
  gospodinjstvo, hranoslovje in osnove dietetike)
 • socialno varstvenih zavodih

ZAKLJUČEK ŠOLANJA:

 • Šola pripravlja dijake na zaključek šolanja z ZAKLJUČNIM IZPITOM.

ČAS POUKA 

 •  Pouk poteka med 7. in 15. uro.

ZAPOSLITEV OZ. NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE 

Po opravljenem zaključnem izpitu se dijaki zaposlijo v:

 • zdravstvenih domovih
 • zdraviliščih
 • domovih starejših občanov
 • in socialnih zavodih

oziroma nadaljujejo izobraževanje:

 • v srednjih zdravstvenih šolah po programu zdravstvena nega

PRAVILNA IZBIRA?
Bolničar-negovalec je vzgojno-izobraževalni program, ki dijake usposobi za dela na področju:

 • oskrbe stanovalcev v domovih za starejše občane
  in oskrbovalce v drugih socialno-varstvenih zavodih ter za pomoč in oskrbo na domu ali varovanih stanovanjih
 • higienskega vzdrževanja opreme in pripomočkov v okolju oskrbovancev

PROGRAM SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, KI TRAJA TRI LETA, OMOGOČA PRIDOBITEV SREDNJE POKLICNE IZOBRAZBE.

Dostopnost