Knjižnica 2024-06-27T07:30:00+00:00

Naročilo gradiv in obvestilo o vračanju in dvigu gradiv!!!

Šolska knjižnica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota

Šolska knjižnica je bila ustanovljena hkrati z ustanovitvijo šole 30. junija 1960. Prvo leto je delovala v prostorih ekonomske šole v Murski Soboti, od leta 1963 pa deset let v prostorih na Trstenjakovi, prav tako v Murski Soboti, kjer se je izvajal tudi pouk. Kako je potekala izposoja z dostopne dokumentacije ni razvidno. Jeseni, leta 1973 se je preselila v novo zgradbo v Rakičan, kjer deluje še danes.

Poslanstvo šolske knjižnice

Šolska knjižnica enakopravno zagotavlja storitve vsem članom šolske skupnosti.

Osnovne storitve knjižnice

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, 1996, str. 3521) navaja v 3. členu pregled osnovnih storitev. Knjižnica izvaja in omogoča:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
 • uporabo splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti,
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici,
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
 • uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
 • dostop do svetovnega spleta.

Članstvo

Vsi dijaki in zaposleni so člani šolske knjižnice. Dijaki postanejo člani, ko se vpišejo v izobraževalni program.

Izposoja in podaljševanje knjižničnega gradiva

Izposoja gradiva je brezplačna.
Uporabniki si lahko gradivo izposojajo na dom ali ga uporabljajo v šolski knjižnici in prostorih šole.

Na dom si izposojajo:

 • knjižno gradivo za  14 dni,
 • serijske publikacije za 1 teden.

Gradivo je mogoče podaljšati, če po njem ni drugega povpraševanja, in sicer:

 • knjižno gradivo za 2 tedna,
 • serijske publikacije za 1 teden.

Roki izposoje se ustrezno skrajšajo ob koncu šolskega leta, ko morajo uporabniki vrniti gradivo do zaključka pouka.

Urnik knjižnice

Knjižnica je odprta vsak dan pouka od ponedeljka do petka od 7. 45 do 14.30. V tem času je mogoča čitalniška izposoja in vračanje.

Odškodnine

 • Odškodnine za izgubljeno gradivo:
  Dijak prinese enako gradivo, če se da nabaviti, v nasprotnem primeru prinese v dogovoru s knjižničarko drugo primerno gradivo.

Odnos do knjižničnega gradiva in opreme

Od uporabnikov pričakujemo normalno uporabo in varovanje gradiva. Če je gradivo poškodovano, uporabnik ob izposoji oz. čim prej opozori knjižničarko, če sama ne opazi poškodbe.

Obnašanje v prostorih knjižnice

Knjižnica je namenjena pouku, učenju, branju, iskanju informacij po različnih virih, prebiranju revij in drugega čitalniškega gradiva, prebiranju elektronske pošte, druženju.

V knjižnici ali čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Ne vstopamo burno, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo uporabnikov, ki se učijo.

S knjigami ravnamo lepo. Ne upogibamo listov, jih ne mastimo ali packamo s hrano in pijačo ter jih po uporabi vrnemo take, kakršne so bile ob izposoji.

Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni zaželen.

Uporaba računalnikov

Uporaba spleta je možna na vseh računalnikih pod nadzorom knjižničarke. Dostop je omejen na delovni čas knjižnice, zato morajo biti uporabniki učinkoviti pri iskanju virov. Prednost imajo uporabniki, ki potrebujejo podatke za šolsko delo. Odsvetujemo uporabo igric, prepovedano pa je vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje in nameščanje kakršnekoli programske opreme.

Dijaki lahko tiskajo z dovoljenjem knjižničarke. Pri navajanju literature in citiranju morajo upoštevati pravila mednarodnih standardov ISO.

Seznami učbenikov in učnih gradiv za izobraževalni proces

Šola vsako leto oblikuje seznam učbenikov in učnih gradiv na podlagi objavljenega kataloga in posredovanja aktivov posamezne stroke. Seznam je dostopen na spletni strani šole in na oglasni deski v prostorih šole.

Cena izbranega učbenika predstavlja predvidoma 1/3 cene novega učbenika.

Šolska knjižnica nudi potrjeno in predpisano strokovno gradivo na izposojo skozi vse leto.

Naročilo učbenikov iz učbeniškega sklada

Učbenike iz učbeniškega sklada dvignete prve dni septembra po razporedu z izpolnjeno naročilnico, ki jo najdete spodaj na tej strani.

Položnico z zneskom obrabnine prejmete v septembru.

Učbenike si je zaradi objektivnih razlogov  mogoče naročiti tudi kasneje.

 

Judita Kalamar, prof. slov. in sociologije ter šolska knjižničarka

Povezave do spletnih naročil

Kopija nova  ←  povezava

DZS Spletni nakupovalni center   povezava

Dokumentacija

Mogoče bo komu prišlo prav:

Koristne knjižnične povezave,

NAVODILA ZA IZDELAVO SEMINARSKE NALOGE

NAPOTKI K UČBENIŠKEMU SKLADU

Dostopnost