Svetovalna služba 2021-11-15T15:50:54+00:00

Svetovalna služba

Svetovalno službo na zdravstveni šoli opravlja:

Mateja Jakšič, univ. dipl. psih.

e-mail: mateja.hladen@guest.arnes.si

Telefon: 02/537-1698                                                                           DODATNA STROKOVNA POMOČ

Uradne ure: od 8.00 do 14:00 oziroma po dogovoru.

Svetovalna služba se predstavi:

Obdobje mladostništva in življenja mladostnikov v srednji šoli je močno povezano z zastavljanjem lastnih ciljev ter sprejemanjem odgovornosti za lastne odločitve.

Svetovalec je tisti, ki vas bo skuša usmerjati v raziskovanju vaših lastnih zmožnosti in ovir, kar vam bo v končni fazi pomagalo pri tem, da bost bolje razumeli svojo situacijo ter, da se boste lažje odločili. Svetovanje je ne direktivna oblika pomoči, ki temelji na podpori vaših lastnih moči in sposobnosti za odločanje. Za različne oblike svetovanja se srednješolci lahko obrnejo tudi na šolsko svetovalno službo.

Svetovanje jim lahko pomaga pri težavah s/z:

–       šolo, učenjem( strah pred predmetom ali učiteljem );

–       težavah pri učenju;

–       občutki manjvrednosti, slaba samopodobo;

–       občutki praznine, nesmiselnosti, nezadovoljstva v življenju;

–       medosebnimi odnosi;

–       travmatičnimi dogodki;

–       različnimi življenjskimi izzivi, ki jim sami niso kos.

Šolska svetovalna služba seveda ni namenjena samo dijakom. Namenjen je tudi učiteljem in staršem. Svetovalna služba Srednje zdravstvene šole Murska Sobota se tako vključuje v kompleksnejšo reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj dijakov šole in vseh , ki v šoli in s šolo sodelujejo.

V okviru svojih del svetovalna služba izvaja svetovalno delo ter različne razvojno analitične preventivne naloge. Svetuje dijakom z učnimi, razvojnimi, čustvenimi, socialnimi in drugimi psihične narave, sicer pa za dijake izvaja tudi poklicno svetovanje in informiranje ter svetovanje na področju pridobivanja spretnosti učinkovitega komuniciranja in reševanja konfliktov. Svetovanje se izvaja tudi za starše dijakov in učitelje.

Svetovalna služba si prizadeva za dobrobit dijakov, spoštuje načelo prostovoljnosti za vključitev v svetovalni odnos ter načelo zaupanja in zaupnosti v svetovalnem odnosu.

S ponudbo raznolikih svetovalnih aktivnosti si svetovalna služba prizadeva ustvariti optimalne pogoje za učinkovito izobraževanje dijakov, za njihovo strokovno in osebnostno rast ter razvoj poklicne poti dijakov. Čeprav je šola prvenstveno namenjena pridobivanju znanja, pa za mladostnika predstavlja tudi prostor, kjer se uči živeti z drugimi, sprejemati druge in prilagajati drug drugemu.  Na šoli si želimo, da bi se naši dijaki dobro počutili, da bi radi hodili v šolo in odnesli ob odhodu iz šole lepe spomine , ki bodo ostali za vse življenje.   Trudimo se dijakom stati ob strani, jih podpiramo in jim priskočimo na pomoč, če jo le-ti potrebujejo.

In na koncu vsem nam nekaj samo za našo » DUŠO »

Je »murski kamen«, »murski zrak«, je mivka iz Mure. In je »murska ljubezen«. Sega od cvetenja zvončkov dalje: do sladkega vonja cvetoče vrbe; do prvih visokih zelenih trav med suhimi lanskimi; do noči, napojenih s kovačnikom in čremso; do ros s polj, ki so pile cvetni prah žit; do plitvin, v katerih drstijo kleni; do polnih poletnih noči, ko si luna naredi pajčevinasto rumeno pot po reki; do megle zgodnje jeseni, ki je legla po loki, do prgišč listja, ki ga vrbe mečejo na vodo; do zvenenja tišine pod snegom; do ledu, ki poka hitreje kot leti vodomec; do zvončkov….( Štefan Smej, Tu bi lahko lebdela duša).

                                                                                 Svetovalna delavka:

                                                                                               Mateja Jakšič, univ. dipl. psih.

Študij

Predstavitve od 25. 10. 2021 do 29. 10. 2021:

Ponedeljek, 25. 2. 2021 ob 19:00 – predstavitev študijskega programa in poklica RAZREDNI POUK (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem);

obvezne prijave: PRIJAVA (Razredni pouk)  ali na spletni strani www.pro-mind.si

Torek, 26. 10. 2021 ob 19:00 predstavitev študijskega programa METALURŠKE TEHNOLOGIJE (Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani);

obvezne prijave: PRIJAVA (Metalurške tehnologije)  ali na spletni strani www.pro-mind.si

Sreda, 27. 10. 2021 ob 19:00 – predstavitev študijskega programa FILOZOFIJA in SOCIOLOGIJA (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani);

obvezne prijave: PRIJAVA (Filozofija in Sociologija)  ali na spletni strani www.pro-mind.si

Četrtek, 28. 10. 2021 ob 19:30 – predstavitev študijskega programa ETNOLOGIJA KULTURE in KULTURNA ANTROPOLOGIJA & ŠPANŠČINA in KNJIŽEVNOST (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani);

obvezne prijave: PRIJAVA (Etnologija kulture & Španščina)  ali na spletni strani www.pro-mind.si

Petek, 29. 10. 2021 ob 19:00 – predstavitev študijskega programa FOTOGRAFIJA (VIST – Visoka šola za storitve);

obvezne prijave: PRIJAVA (Fotografija)  ali na spletni strani www.pro-mind.si

Ponedeljek, 15.11.2021 ob 19:00 – predstavitev študija RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (Zdravstvena fakulteta; Univerza v Ljubljani); obvezne prijave: www.pro-mind.si

Četrtek, 18.11.2021 ob 19:00 – predstavitev študija PREDŠOLSKA VZGOJA (Pedagoška Fakulteta; Univerza na Primorskem); obvezne prijave: www.pro-mind.si

Petek, 19.11.2021 ob 19:00 – predstavitev študija VETERINARSTVO (Veterinarska fakulteta); obvezne prijave: www.pro-mind.si

Ponedeljek, 22.11.2021 ob 19:00 – – predstavitev študija SOCIALNA PEDAGOGIKA (Pedagoška Fakulteta; Univerza na Primorskem); obvezne prijave: www.pro-mind.si

V pripravi pa so naslednje predstavitve: Pedagogika, Ekonomija, Biotehnologija in Arhitektura.

Accessibility