Javno naročilo

2020-09-28T20:18:01+00:00

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

»NOVOGRADNJA-PRIZIDAVA ŠPORTNEGA OBJEKTA SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE MURSKA SOBOTA – TELOVADNICA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«

PDF oddaja

POPIS PO SKLOPIH Popis del