NAROČILNICE ZA UČBENIŠKI SKLAD

Naročilnico za UČBENIKE IZ UČBENIŠKEGA SKLADA po letnikih in smereh najdete na spletni strani šole in jo izpolnjeno in podpisano, tudi s strani staršev/skrbnikov, prinesete v šolsko knjižnico v septembru, ko boste dvigovali učbenike za novo šolsko leto.

Položnice z zneskom obrabnine dobite na dom konec septembra 2020. Vloga za morebitno oprostitev plačila obrabnine je prav tako dostopna na spletni strani šole.

Vse dodatne informacije oz. pojasnila dobite na e-mailu: judita.kalamar@guest.arnes.si.

Vse dobro!

Judita Kalamar, šolska knjižničarka

NAROČILNICE – UČBENIŠKI SKLAD

Accessibility