Koronavirus

Gradiva za delo

Vse dijake naprošamo:

  • da pri pošiljanju dokumentov navedejo tudi svoje ime in priimek v primeru, da le tega iz elektronskega naslova ni mogoče razbrati. Ne vemo kdo je npr. Pika Poka, Tina Malina … 
  • odgovore pošiljajte kot datoteke in ne kot elektronska sporočila (besedilo v sporočilu), razen v primerih, če jih želi učitelj v takšni obliki.

HVALA