Ponovna uporaba

2021-11-24T12:45:55+00:00

Ponovna uporabapovezava do filmčkov

Filmčki predstavljajo kreativne delavnice o PONOVNI UPORABI. Nastali so pod okriljem projekta » S pozabljenimi resursi mladi varujemo naše okolje «, sofinanciranega s strani evropskega sklada Active citizen fund (ACF).

Projekt nagovarja mlade, kot ciljno skupino, ki imajo priložnost postati nosilci sprememb. Njihova radovednost in kreativnost, jim omogočata, da o dotičnih stvareh debatirajo in sporočila širijo naprej, preko svojih najljubših kanalov.

PONOVNA UPORABA je tema, o kateri se premalo pogovarjamo, jo premalo poznamo.  Z našim projektom smo se želeli mladim čim bolj približati in jim podati informacije, kaj ponovna uporaba je in kako jo lahko vključijo v svoj vsakdanjik.

Želimo si, da bodo filmčki orodje, ki ga bodo učenci, dijaki, uporabljali v prihodnje ter svoje zamisli, ideje delili naprej.

Verjamemo, da se bo marsikateri, v tej vlogi našel in ustvaril svoj filmček.

Zavod KORAK NAPREJ

V ta namen so pripravili tudi kratko anketo o ponovni uporabi, za katero vljudno naprošaj jo izpolnite.

Dostop do ankete.

 

 

 

Dostopnost