Organiziranost šolske malice

2020-09-08T15:35:00+00:00

Z malico prehajamo na stari termin.

Malica je od 10.15 do 10.45, to pomeni po 4. šolski uri.

Potekalo bo takole:

Na malico gredo najprej dijaki, ki imajo pouk 4. šolsko uro v pritličju, torej v 1., 2., 3., 4. in 13. učilnici. Pomalicat gredo nazaj v svoje učilnice.

Nato jim sledijo dijaki iz učilnic v nadstropju po vrsti iz 5., 6., 7., … učilnice. Ti malicajo potem v jedilnici in zasedajo linije (mize) po vrsti.

Upoštevajte navodila dežurnega učitelja in dijaka!

Accessibility