OBVESTILO ZA DIJAKE IN STARŠE

2020-03-13T13:31:41+00:00

OBVESTILO ZA DIJAKE IN STARŠE

Začasna prekinitev izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID 19, se bo na naši šoli, kakor tudi v vseh drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, na podlagi sklepa Vlade RS 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje, od 16. 3. do vključno 29. 3. 2020 začasno prenehala izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost, vključno s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcih.

O možnostih izobraževanja na daljavo (spletne učilnice in druge e-skupnosti, video konference, digitalni didaktični pripomočki itd.) bo obvestilo na spletni strani šole, zato jo dnevno spremljajte.

Odpovedane so tudi aktivnosti ob dnevu zemlje in projektni dnevi za prve letnike.

V času, ko ne bo rednega pouka, se izogibajte množičnih stikov (nakupovalnih središč, prireditev, praznovanj), potovanj v tujino in sledite navodilom, ki jih posreduje država (civilna zaščita, NIJZ, MIZŠ, MZZ, …).

Želimo vam, da se čimprej zdravi vrnete.

Dostopnost