Najprostovoljska organizacija

Mestna občina Murska Sobota je podelila priznanja najprostovoljcem v letu 2022.

Mestna občina Murska Sobota je ena od slovenskih občin, ki se lahko pohvali z nazivom prostovoljstvu prijazno mesto. S tem Slovenska filantropija in Slovenska mreža izpostavljata občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva.

Na prireditvi v Gledališču Park je priznanja podelil župan Damjan Anželj. Prostovoljcem, ki vsakodnevno in s posebnim poslanstvom prinašajo žarke svetlobe in toplino vsem, ki pomoč potrebujejo.

Naj prostovoljski organizaciji minulega leta sta postali Srednja zdravstvena šola Murska Sobota in Lions klub Murska Sobota. Prva z dijaki izvaja številne projekte in aktivnosti, drugi organizira dobrodelne akcije, njihovi člani pa pomagajo številnim posameznikom, organizacijam in domovom za ostarele.

Več o  tem na tej povezavi in tukaj, pa še tu in tu.

Dostopnost