Munera 3 2019-09-23T06:17:56+00:00

Munera 3

PROJEKT MUNERA 3 (2018 -2022)

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota je vključena kot partnerica v projekt »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene posameznike v letih 2018–2022«(projekt MUNERA 3).

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja so del javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, kot posredniškega organa za dodeljevanje sredstev, sama operacija pa je delno financirana s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti. Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnega mesta.

V okviru projekta MUNERA 3 bomo na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota izvajali modul PEDIKURA za zaposlene v trajanju 50 ur. Usposabljanje bo brezplačno.

Program je namenjen poglabljanju in širjenju strokovnih znanj, generičnih znanj in spretnosti ter poklicnih zmožnosti, ki jih zaposleni lahko uveljavljajo pri potrjevanju neformalno pridobljenih znanj in v postopku pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije.

S tem si zaposleni povečujejo fleksibilnost na trgu dela, pridobivajo specialna znanja za delo na posameznih delovnih mestih.

CILJNA SKUPINA:

Ciljna skupina so zaposleni, ki delajo v domovih starejših, bolnišnici, negi na domu, socialno varstvenih domovih in v vzgoji in izobraževanju.

CILJI PROGRAMA:

Cilj programa je izboljšati kompetence zaposlenega, ki jih potrebuje pri svojem delu.

VSEBINA PROGRAMA:

  • samostojno organiziranje , načrtovanje, priprava, izvedba, vrednotenje dela ter vodenje dokumentacije,
  • izvajanje pedikure glede na potrebe stranke ob upoštevanju higienskih standardov in svetovanje strankam o negi nog.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

Udeleženec:

  • pozna delovno okolje in zahteve dela,
  • poveže teoretična znanja z izkušnjami pri praktičnem delu,
  • razvija ročne spretnosti,
  • upošteva moralno etična načela pri delu s sočlovekom,
  • racionalno rabi energijo, material in čas,
  • svetuje strankam pri izbiri in uporabi izdelkov in pripomočkov za pedikuro,
  • varuje zdravje in okolje,
  • razvija zavest o vseživljenjskem izobraževanju.

Vabimo vas, da za več informacij pokličete na 02 521 14 50.

Dostopnost