Menjaj branje in sanje

2023-05-25T08:38:12+00:00

Nacionalni projekt UNESCO šole

“Menjaj branje in sanje”- 2023

Menjaj branje in sanje je projekt UNESCO šole za spodbujanje branja. Osnovni cilj projekta je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi. Projekt poteka kot organizirana trajna izmenjava knjig, opremljenih s posvetili, z mislimi ali s citati o vzgoji otrok v trajne bralce.

Z aktivnostmi projekta poskušamo krepiti ljubezen do umetnosti, medsebojno sporazumevanje, odgovornost do sočloveka, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje med posamezniki.

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota je v projekt vključena vsako leto. Letos smo ga izvajali … več v tem dokumentu.

Dostopnost