Evropski dan jezikov 2023

EVROPSKI DAN JEZIKOV 2023

Štirje dijaki tretjega letnika srednje zdravstvene šole  Murska Sobota so obeležili Evropski dan jezikov na poseben način. Namesto klasičnega šolskega učenja so se odločili, da bodo svoje znanje tujega jezika uporabili za nekaj posebnega. Obiskali so dom starejših v Rakičanu in enoto Diana v Murski Soboti, kjer so se pogovarjali s starostniki v tujem jeziku. Ta izkušnja je bila ne samo priložnost za prakso jezikovnih veščin, temveč tudi lep način za povezovanje različnih generacij ter za deljenje znanja in izkušenj.

Ta izkušnja je obogatila tako dijake kot tudi starostnike na več načinov. Za dijake je bila to priložnost, da svoje jezikovne veščine preizkusijo v resničnih življenjskih situacijah. Namesto suhega učenja v učilnici, so lahko svoje znanje uporabili v pravem okolju. To jim je omogočilo boljše razumevanje in izboljšanje njihovih komunikacijskih spretnosti v tujem jeziku. Poleg tega so se naučili, kako pomembno je sočutno komunicirati z ljudmi različnih starosti, kar bo koristno v njihovi prihodnji zdravstveni karieri.

Starostniki v domu starejših v Rakičanu in enoti Diana v Murski Soboti so imeli priložnost, da se povežejo z mlajšo generacijo in izmenjajo izkušnje ter znanje. Pogovori z mladimi so lahko popestrili njihovo vsakdanjo rutino in prispevali k njihovemu duševnemu počutju. Poleg tega so se počutili cenjene, ker so lahko svoje izkušnje in zgodbe delili z mlajšimi ter se tako počutili bolj vključene v družbo.

Celotna izkušnja je tako pomagala spodbuditi medgeneracijsko razumevanje, povečati empatijo in prispevala k bogatenju kulturne izmenjave med mlajšo in starejšo generacijo.

S to dejavnostjo so prav tako povezali obeleževanje meseca demence in 1. oktobra, dneva starostnikov, saj so s svojim prispevkom k medgeneracijskemu razumevanju prispevali k boljšemu razumevanju in podpori starejših ljudi v skupnosti.

Dijaki iz drugih razredov so se odločili za druge aktivnosti. Nekateri so morda sodelovali pri razpravah o jezikih, medtem ko so drugi ustvarjali izdelke ali pripravljali predstavitve na temo evropskih jezikov. Vsi skupaj pa so prispevali k bogatemu in raznolikemu obeleženju tega pomembnega dne, ki nas spominja na pomembnost jezikovne raznolikosti v Evropi.

Dostopnost