Opomnik Komisije za preprečevanje korupcije

Opomnik Komisije za preprečevanje korupcije glede daril ob zaključku šolskega leta

Ob prihajajočem zaključku šolskega leta Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zaposlene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, pa tudi starše šolajočih otrok opominja na prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Ta namreč določa, da uradne osebe, kamor sodijo tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko sprejmejo priložnostno darilo v vrednosti največ 100 evrov, sicer pa zanje veljajo enake prepovedi in omejitve sprejemanja daril in obveznost poročanja Komisiji kot za ostale zavezance po ZIntPK.

Komisija za preprečevanje korupcije

Dostopnost